top of page

De waarden van groenten en fruit

Gesubsidieerd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Projectomschrijving

Welke inhoudsstoffen van groenten en fruit zijn verantwoordelijk voor de gezondheidsbevorderende effecten?

 

In het project De Waarden van Groenten en Fruit wordt door ondernemers en kennisinstellingen samengewerkt om de échte waarde van verschillende groente- en fruitsoorten in kaart te brengen. Uit grote bevolkingsonderzoeken blijkt dat groenten en fruit positief bijdragen aan de gezondheid, maar het is onvoldoende duidelijk welke mechanismen daarachter ten grondslag liggen.

 

In dit project worden in het lectoraat innovatieve meetmethoden ontwikkeld en gecombineerd, om zo van specifieke groenten- en fruitsoorten vast te stellen welke (klassen van) biomoleculen een positief effect hebben op de gezondheid van mensen. Dit geeft telers vervolgens een handvat om hun producten gericht te verbeteren.

Zo ontwikkelen we binnen dit project een LC-MS analyse die on-line gekoppeld is aan meting van anti-oxidantactiviteit. Hiermee kunnen we vele honderden inhoudsstoffen per uur analyseren op concentratie en activiteit. Dit doen we in de voeding, bloed en urine, zodat we een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de manier waarop deze stoffen in het lichaam verblijven.

Met een draagbaar Vis-NIR instrument en goede bio-informatica ontwikkelen we een afgeleide manier om op locatie (bij de teler) metingen te doen.

Gebruikte technieken in het project zijn:
LC-MS, GC-MS en Vis-NIR spectrometrie.

Projectpartners

3717635_914358.jpg
3716781_657472.jpg
3716790_657483.jpg
bl_logo_po_black_rgb.png
Logo Maastricht University.png
has-hogeschool.webp

Project Homepage

Logo Waarden Groenten en Fruit
bottom of page