top of page

Forensic Science

Onderdeel Avans zwaartepunt
"Veilige en veerkrachtige stad en omgeving"

Onderzoekslijn

In de behoeftepiramide van Maslow komt “veiligheid” direct na de primaire, lichamelijke behoeften. Voor het veiligheidsgevoel is het essentieel dat misdaad bestraft wordt en wetshandhavers de beschikking hebben over de benodigde technologie voor opsporing en bewijsvoering. Ons onderzoek sluit ook nauw aan bij de opleiding tot forensisch laboratoriummedewerker van Avans.

Voorbeelden van ons forensisch onderzoek zijn het SherLOK onderzoek, waarbij lifestyle-markers (roken, medicijngebruik, voedingscomponenten) in haar bepaald zijn. Ook onderzoeken we het mechanisme waardoor haar bij brandstichting vaak fluorescent wordt en loopt er een project naar de mogelijkheid om DNA te gebruiken uit vingerafdrukken die pas ná aankleuren zichtbaar werden.

Studenten van de studierichting Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voeren onder leiding van lector en docent-onderzoekers het onderzoek uit. De resultaten gebruiken we om de opleiding continu te vernieuwen en actueel te houden. 

Strategische partners

bottom of page