top of page

Integrative Bioinformatics

Onderzoekslijn

In onze onderzoeken generen we veel data. Dat kan genomische data zijn van onze minion sequencing maar ook LC-MS data van onze massa-spectrometers, of zelfs data van sensors die door onze partners wordt aangeleverd. Om ervoor te zorgen dat we alle relevante informatie boven tafel krijgen die in de complexe data verborgen zit, besteden we veel aandacht aan de vertaalslag van ruwe data naar nieuwe conceptuele inzichten over de biologische systemen waar we aan werken.

 

We begrijpen dat deze vertaalslag voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk moet zijn en investeren daarom in semi-automatische dataprocessing en -visualisatie.

Studenten van de studierichting Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voeren onder leiding van lector en docent-onderzoekers het onderzoek uit. De resultaten gebruiken we om de opleiding continu te vernieuwen en actueel te houden. 

Voorbeelden

bottom of page