top of page

Natural products
& biotech

Onderdeel Avans zwaartepunt
"Materiaal- en Energietransitie"

Onderzoekslijn

Natuurproducten spelen een grote rol in ons leven en de transitie naar een groenere, duurzamere samenleving maakt deze rol alleen maar groter. Natuurproducten zijn divers en complex en voor de analyse hiervan zijn de instrumenten en technieken van ons lectoraat bij uitstek geschikt.

Zo doen we onderzoek naar de inhoudsstoffen van groente en fruit, naar kleurstoffen en naar polymeren uit natuurlijke grondstoffen. Ook onderzoeken we hoe biotechnologische processen zijn te vernieuwen of te optimaliseren door de grondstoffen en eindproducten te karakteriseren.

Studenten van de studierichting Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voeren onder leiding van lector en docent-onderzoekers het onderzoek uit. De resultaten gebruiken we om de opleiding continu te vernieuwen en actueel te houden. 

Strategische partners

bottom of page