top of page

One Health

Onderdeel Avans zwaartepunt
"Gezondheid, zorg en welzijn"

Onderzoekslijn

De zorg voor gezondheid van mens, dier en milieu staan niet los van elkaar. In een vervuilde omgeving is het immers moeilijk om een gezond leven te leiden. Het handelen van de mens is bepalend voor de gezondheid van dier en milieu. Binnen Avans en het lectoraat erkennen we deze verwevenheid in het 'One Health' concept.

Binnen het lectoraat doen we onderzoek op de snijvlakken van mens, dier en milieu. We ontdekken nieuwe manieren om gezondheid te monitoren en bepalen zo de invloed van factoren als voeding, medicijnen en milieu. Resultaten van het onderzoek vertalen we met onze partners uit het werkveld naar nieuwe handelingsperspectieven voor onder andere veehouders, farmaceuten en overheden.

Studenten van de studierichting Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voeren onder leiding van lector en docent-onderzoekers het onderzoek uit. De resultaten gebruiken we om de opleiding continu te vernieuwen en actueel te houden. 

3D_NL_Plasma_HesiPos_transp.png

Lipidomics

bottom of page