top of page

Flowcytometrie

Van kalibratie tot applicatie

Doel van de cursus

Flowcytometrisch onderzoek speelt een belangrijke rol in de diagnostiek van leukemieën en maligne lymfomen, immunodeficiënties, auto-immuunziekten en diverse andere immunologische en hematologische aandoeningen. Daarnaast wordt de flowcytometrie gebruikt voor de identificatie van allerlei celtypen in zowel diagnostiek als in research laboratoria. Het op de juiste wijze inzetten van de veelheid aan antistoffen en technieken vereist kennis en ervaring. Dit geldt met name voor het juist instellen van het apparaat, het gebruiken van de relevante kleuringsprotocollen en antistofpanels, het uitvoeren van de analyses en het interpreteren van de verkregen resultaten. De cursus is bedoeld om via een drietal middagen en meerdere voordrachten de toehoorder inzicht te verschaffen in de grondbeginselen van de flowcytometrie en mogelijke toepassingen, daarnaast zal speciale aandacht geschonken worden aan kwaliteitscontrole (standaardisatie en kalibratie) van de flowcytometer.

In deze cursus komen zowel theoretische, praktische en technische aspecten van de flowcytometrie aan de orde. Tijdens de cursus worden voorbeelden gebruikt uit de medische diagnostiek en translationeel onderzoek.

Doelgroep

Analisten, medewerkers van immunodiagnostische, medisch-microbiologische, klinisch-chemische en research laboratoria en andere geïnteresseerden in flowcytometrie.

 

Vereiste basiskennis

Immunologische basiskennis is gewenst om de cursus goed te kunnen volgen.

Voorlopig programma

De cursus bestaat uit drie collegemiddagen die in Rotterdam gehouden zullen worden van 16.00 tot 18.30 uur. De cursisten ontvangen tijdens de cursus een theoretisch naslagwerk "Flow Cytometry: First Principles" 2nd Edition van Alice Longobardi Givan (of een vergelijkbaar boek).

(Onder voorbehoud van programmawijzigingen)

Dag 1

Basisprincipes

Onderwerpen

Immunofenotypering, flowcytometrie, de flowcytometer, kleuringsprotocollen, antistofpanels

dag 2

de flowcytometer gebruiken

Onderwerpen

Instellen van en werken met de flowcytometer d.m.v. theorie en praktische toepassing, opzetten en uitvoeren van kwaliteitscontroles, troubleshooting

dag 3

flowcytometrische data

Onderwerpen

Flowcytometrische data-analyse, (diagnostische) flowcytometrische toepassingen, ontwikkelingen in de multiparameteranalyse van de flowcytometer

Heeft u interesse in cursus Flowcytometrie?

Organisatorische informatie

Algemene informatie
Cursuscode: 2541
Kosten: € 600,- (inclusief naslagwerk)

Voor vragen: info.atls@avans.nl
 

Certificering

Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat van Avans Hogeschool. Aan deze cursus zijn 8 UEC (eurokredieten voor het Europees Professioneel Dossier) toegekend, welke op het certificaat vermeld worden.

Cursuscoördinator

Dr. M.C.M. Verschuren

Lectoraat ATLS-Avans

Avans Hogeschool

Breda

Cursusstaf

Ing. J.G. te Marvelde

Dr. V.H.J. van der Velden 

 

Afdeling Immunologie

Erasmus MC

Rotterdam

Locatie Cursus Flowcytometrie

bottom of page