top of page

Paro zorgrobot

Gesubsidieerd door KIEM-HBO

Projectomschrijving

Hoe blijft zorgknuffelrobot Paro goed schoon?

 

Paro is een van de meest succesvolle 'zorgrobots', die de kwaliteit van leven van mensen met dementie kan verhogen. Door het intensieve gebruik in onder meer zorgcentra, raakt de knuffelzeehond verontreinigd. Daarom doen de lectoraten 'Active Aging' en 'Analysetechnieken in de Life Sciences' samen onderzoek naar de hygiëne van Paro.

Door dit vraagstuk interdisciplinair te benaderen is het mogelijk om tot vernieuwende inzichten te komen. Niet alleen wat betreft het gebruik van moderne microbiologische methodes maar ook waar het werkwijzen in de zorg of de reiniging van zachte oppervlakten betreft.

 

Gebruikte technieken in het Paro project zijn:
Next Generation Sequencing, nanopore sequencing, bioinformatica.

Projectpartners

logo_Focal_Meditech.png
index.png

In de media

bottom of page